nasledujúci
V Ádri kruhy "vyrastú" naozaj kdekoľvek