nasledujúci
Krásna východná stena južnej Ušby, ktorou vedia legendárna Chergianiho cesta