nasledujúci
Brenva spur. Týmto sa treba prekľučkovať