nasledujúci
Chamonixské warunki! v Dorawskeho ceste