nasledujúci
Ondrík štanduje na dvoch jedničkách a zbraniach