nasledujúci
Jedného dňa som videl zapadať slnko štyridsaťtri ráz!