nasledujúci
Aj Midi m toho po celom lete u celkom dos