nasledujúci
Glacier du Plan v slvnej severnej stene Aig. du Plan