nasledujúci
Star znmy Mer de Glace, ten veru ete pamt aj nau prv nvtevu