nasledujúci
Trochu stropovej žabaciny v Prěvislej spáre VIIc