nasledujúci
Nástup do Smítkovej cesty VIIc na Dominstein. Ku kruhu ďaleko, na zem ešte ďalej...