nasledujúci
Ondro za mnou dolieza ksok previsnutej abovitej pry medzi 3. a 4. kruhom