nasledujúci
Takzvan Rinne (liabok) v starej ceste na Rauschenstein