nasledujúci
Prvé kopce pohoria High Sierra a Merced river