nasledujúci
Rasťo a špára v Gálfyho ceste na Limbovec