nasledujúci
Previsnut hrana Tsunami a vpravo hladk stena s cestou Klekn