nasledujúci
Katka v VI+ dĺžke v severnej stene Cimy Grande